Konstantinas Gorskis. Varšuvos universiteto profesorius iš Salantų

Fotografas Karolis Adolfas Bejeris (Karol Adolf Beyer). Nuotr. iš Nacionalinės Varšuvos bibliotekos, f. 2224.

Konstantinas Gorskis – pamirštas ar niekam nežinomas. Tokias žodžiais reikėtų pradėti šį straipsnį apie neeilinę asmenybę, kuris gimė ir augo Salantuose. Apie K. Gorskį, kuris buvo Salantų dvarininkas, Telšių apskrities mokyklų garbės globėjas, Varšuvos universiteto rektoriaus adjunktas, profesorius, gamos mokslų daktaras, mažai kam buvo žinoma, o ir žinių išliko nedaug.

K. Gorskis, Salantų dvarininko, Telšių apskritites bajorų maršalkos Leopoldo Gorskio (1787 – 1825) ir Elenos Rozalijos Frejend (1803 V 22 –1871 V 5) sūnus gimė 1823 m. rugsėjo 8 d., Salantuose. Įrašas Salantų krikšto metrikų knygoje liudija, kad 1823 m. rugsėjo 10 d., Salantų altaristas Laurynas Kovalskis, jį pakrikštijo Konstantino Aleksandro Henriko vardu. Panašu, kad po metų K. Gorskis buvo pakrikštytas antrą kartą. Įrašas Salantų krikšto metrikų knygoje liudija, kad 1824 m. lapkričio 15 d., Žemaičių vyskupijos kanauninkas, Skuodo dekanas, Mosėdžio parapijos klebonas, Teologijos mokslų daktaras Joachimas Dovsinas, jį pakrikštijo Konstantino Pauliaus Aleksandro Henriko vardu. Iki šiol lieka neaišku kodėl K. Gorskis buvo pakrikštytas antrą kartą. Įdomu yra tai, kad tą pačią dieną, tas pats Skuodo dekanas pakrikštijo ir K. Gorskio brolį Aleksandro Oktavijaus Pauliaus vardu, kuris gimė 1824 m. lapkričio 3 dieną. Apie tai, kad Leopoldas ir Elena Gorskiai turėjo dar vieną sūnų iki šiol niekam nebuvo žinoma. Tikėtina, kad jis mirė anksti, tačiau šio fakto istoriniais šaltiniais iki šiol nepavyko patvirtinti.

LVIA, f.669, ap.1, b.301, l.356.1825 m. mirus L. Gorskiui, iš tėvo K. Gorskis paveldėjo Salantų dvarą, kurį administravo jo brolis iš tėvo pirmos santuokos Albertas Vaitiekus Gorskis (? – 1860 XI 10). K. Gorskis su motina dar kurį laiką gyveno Salantuose, bet vėliau matyt jis išvyko gyventi į Mintaują nes čia baigė gimnaziją.  Tikėtina, kad jis į Mintaują išvyko gyventi ne vienas, o kartu su motina E. Gorskiene nes čia ji 1840 m. vasario 7 d. ištekėjo antrą kartą už Kuršo barono Teodoro fon Keiserlingo (1804 IV 8 – 1853 VIII 11). Įdomu yra tai, kad K. Gorskio sesuo Marija Teresė Liudmila Gorskytė (1822 X 13 – 1858 III 11) 1846 m. spalio 31 d. ištekėjo už motinos antro vyro brolio Kuršo barono Hermano von Keiserlingo (1812 III 6 – 1880 IV 4).

Nuo 1843 m. K. Gorskis studijavo Sankt Peterburgo universitete, o 1845 – 1848 m. Imperatoriškajame Dorpato universitete (dabar Tartu universitetas Estijoje) studijavo gamtos mokslus. Po studijų žinias gilino Vokietijoje, Belgijoje, Olandijoje, Prancūzijoje. Vėliau K. Gorskis išvyko į Varšuvą ir čia Varšuvos medicinos - chirurgijos akademijoje (nuo 1862 m. – Varšuvos universitete) dėstė zoologiją ir lyginamąją anatomiją, buvo Varšuvos universiteto rektoriaus adjunktas.Povonzkų kapinių archyvo nuotrauka.

1864 m. rugsėjo 8 d. K. Gorskio gyvenimas užsibaigė tragiškai. Varšuvoje jis iškrito pro viešbučio langą ant grindinio ir užsimušė. Sklido gandai, kad tai buvo savižudybė, tačiau archyve pavyko aptikti Šaukėnų dvarininko Antano Gorskio (? - 1941) rašytą laišką artimai giminaitei, kuriame jis šią informaciją paneigia. Laiške A. Gorskis pažymi, kad tai buvo nelaimingas atsitikimas. K. Gorskis buvo palaidotas Povonzkų kapinėse. Tai seniausios ir svarbiausios Varšuvos kapinės Varšuvos senamiesčio Volios rajone. Čia palaidota daug garsių ir nusipelniusių Lenkijai žmonių. Ant Konstantino Gorskio antkapinės smiltainio plokštės užrašyta: „Ś.P. KONSTANTY / GORSKI / OBY. GUB. KOWIEŃSKIEJ / B. PROF. UNI. WAR. / ŻYŁ LAT 40 / ZM. 8 WRZEŚ. 1864 R.“ (Vertimas: „Šventos atminties Konstantinas / Gorskis / kilęs iš Kauno gubernijos / buvo Varšuvos universiteto profesorius / gyveno 40 metų / mirė 1864 metais rugsėjo 8 dieną“).

Po K. Gorskio mirties Salantų dvaras, garsioji Gorskių biblioteka - archyvas ir be abejo K. Gorskio kurtas ir puoselėtas Salantų dvaro parkas atiteko brolio Alberto dukterims, kurios viską iššvaistė.