Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Gargždelės šv. Barboros koplyčios interjeras. P. Vaniuchino nuotr. 2013.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Gargždelės šv. Barboros koplyčios vargonų choras. P. Vaniuchino nuotr., 2013.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Gargždelės šv. Barboros koplyčios altoriai šv. Barborai, šv. Rozalijai ir šv. Rokui. 1824 m. P. Vaniuchino nuotr. 2013.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Sopulingosios Dievo Motinos paveikslas Šv. Barboros altoriaus pirmajame tarpsnyje. XIX a. pr. P. Vaniuchino nuotr., 2013.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Šv. Barboros paveikslas šv. Rozalijos altoriaus pirmajame tarpsnyje. XX a. pab. P. Vaniuchino nuotr., 2013.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Šv. Roko paveikslas šv. Roko altoriaus pirmajame tarpsnyje. XX a. pab. P. Vaniuchino nuotr., 2013.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
 Šv. Elena. Koplyčios altoriaus fragmentas. P. Vaniuchino nuotr., 2013.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Šv. Vladislovas. Koplyčios altoriaus fragmentas. P. Vaniuchino nuotr., 2013.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Šv. Petro paveikslas koplyčios didžiojo altoriaus antrajame tarpsnyje. P. Vaniuchino nuotr., 2013.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Šv. Agotos paveikslas koplyčios šoninio šv. Rozalijos altoriaus antrajame tarpsnyje. P. Vaniuchino nuotr., 2013.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Šv. Izidoriaus paveikslas koplyčios šoninio šv. Roko altoriaus antrajame tarpsnyje. P. Vaniuchino nuotr., 2013.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Neišlikusi figūra centrinio Šv. Barboros altoriaus viršuje. P. Vaniuchino nuotr., 2013.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Švč. Mergelės Marijos figūra šv. Rozalijos altoriaus viršuje. P. Vaniuchino nuotr., 2013.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Šv. Juozapo figūra šv. Roko altoriaus viršuje. P. Vaniuchino nuotr., 2013.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Altoriaus iš zakristijos pusės fragmentas. P. Vaniuchino nuotr., 2013.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Altoriaus iš zakristijos pusės fragmentas. P. Vaniuchino nuotr., 2013.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Zakristijos durų fragmentas. P. Vaniuchino nuotr., 2013.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Sakyklos ir klausyklos ansamblis. P. Vaniuchino nuotr., 2013.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Klausykla iš senosios Salantų bažnyčios. P. Vaniuchino nuotr., 2013.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Gargždelės šv. Barboros koplyčios interjero fragmentas. P. Vaniuchino nuotr. 2013.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Vargonų choro fragmentas. P. Vaniuchino nuotr., 2013.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Vargonų choro kolonos fragmentas. P. Vaniuchino nuotr., 2013.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Koplyčios laiptinė į vargonų chorą. P. Vaniuchino nuotr., 2013.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Kolyčios vargonų choro laiptinės fragmentas. P. Vaniuchino nuotr., 2013.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Medinis kryžius su Nukryžiuotojo figūra. XIX a. P. Vaniuchino nuotr., 2013.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Medinis kryžius su Nukryžiuotojo figūra. XIX - XX a. pr.  P. Vaniuchino nuotr., 2013.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Akmeninė vandeninė su iškalta data. 1869 m. P. Vaniuchino nuotr., 2013.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Akmeninė vandeninė su iškalta data ir raidėmis. 1869 m. P. Vaniuchino nuotr., 2013.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Gargždelės šv. Barboros koplyčios interjero fragmentas. P. Vaniuchino nuotr., 2013.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Vargonų choro fragmentas. P. Vaniuchino nuotr., 2013.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Gargždelės šv. Barboros koplyčios medinės žvakidės. P. Vaniuchino nuotr., 2013.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Šv. Barboros koplyčios pagrindinės durys iš vidaus pusės. P. Vaniuchino nuotr., 2013.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Šv. Barboros koplyčios pagrindinių durų fragmentas. P. Vaniuchino nuotr., 2013.
Durys
 
Gargždelės šv. Barboros koplyčios didžiosios durys. P. Vaniuchino nuotr., 2006.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Fundacinė Leopoldo Nalenč Gorskio lenta su įrašu koplyčios pagrindiniame fasade. P. Vaniuchino nuotr., 2013.
Gargždelės šv. Barboros koplyčia
 
Gargždelės šv. Barboros koplyčios galutinės durys į zakristiją. P. Vaniuchino nuotr., 2006.
Gargždelės šv. Barboros koplyčia
 
Gargždelės šv. Barboros koplyčios apsidės krucifiksas. P. Vaniuchino nuotr., 2006.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Koplyčios renesansinis bokštelis su vingraus silueto šalmu. P. Vaniuchino nuotr., 2013.
Gargždelės (Salantų) kapinių šv. Barboros koplyčia
 
Šv. Barboros koplyčios kalvio darbo metalinis kryžius. P. Vaniuchino nuotr., 2013.
Gargždelės šv. Barboros koplyčia
 
Šv. Barboros koplyčios kalvio darbo metalinis kryžius virš presbiterijos. P. Vaniuchino nuotr., 2006.
Gargždelės šv. Barboros koplyčia
 
Bendras Gargždelės šv. Barboros koplyčios vaizdas. Nekilnojamo kultūros paveldo objektas (29878). A. Donausko nuotr., 2001.
Gargždelės šv. Barboros koplyčia
 
Gargždelės šv. Barboros koplyčia. Nekilnojamo kultūros paveldo objektas (29878).  A. Donausko nuotr., 2001.
Gargždelės šv. Barboros koplyčia
 
Gargždelės šv. Barboros koplyčia. P. Vaniuchino nuotr., 2006.
 
 
Powered by Phoca Gallery